Tilsyn, beredskapsvakt og service

-------------

Vi leverer tilsyn og service for skip og rigger i opplag, slik at man slipper bemanning om bord. Vi kobler opp alarmer og har daglig tilsyn. Vi bistår også med ankomst, nedstripping av utstyr og klargjøring for opplag, service under opplag og klargjøring for avgang.
Mer informasjon